คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 16 ม.ค.62 ถึงวันที่ 31 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พิธีลงนามคำรับรองการปฎิบัติงานคณะมนุษยศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2561
 
     
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฎิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2561   โดยมีประธานสาขาวิชา จำนวน 7 สาขา และ ประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 15 หลักสูตร ได้เข้าร่วมพิธีลงนามคำรับรอง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ปละสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร