คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 16 ม.ค.62 ถึงวันที่ 31 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 1
 
     
วันนี้ 16 ม.ค.62 สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นศูนย์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 - 20 ม.ค.62 ณ คณะมนุษยศาสตร์แลสังคมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ผศ.ดร.นิสากร กล้านรงค์ ประธานสาขาวิชาภูมิศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ กว่า 50 คนเข้าร่วมโครงการฯ