สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 28 ม.ค.62 ถึงวันที่ 28 ก.พ.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ภาพกิจกรรมค่าย สอวน. ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 16 - 20 มกราคม 2562
 
     

โครงการค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปี 2562  การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 2  โดย  ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยทักษิณ

ระหว่างวันที่ 16 - 20  มกราคม 2562