สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ติดต่อ
ข้อมูลติดต่อ/แผนที่
 
ข้อมูลติดต่อ/แผนที่ กลับหน้าหลัก


สาขาวิชาภูมิศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
 
 
โทรศัพท์ : 074-317600 ต่อ 1511