มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ
ผลการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒
นิสิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


หน้าที่ :