มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 10
ผลการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒
กำหนดการอบรม ค่ายสอวน 1/2 วันที่ 15-17 มีนาคม 2562
นิสิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์ สอวน. ภูมิศาสตร์ ภาคใต้


หน้าที่ :