คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับคณะ
ประวัติคณะ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประวัติคณบดี
สารคณบดี
ทำเนียบคณบดี
คณะกรรมการประจำคณะ
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะ
ข้อมูลการรักษาการแทนผู้บริหาร
ภารกิจผู้บริหาร
 
สารคณบดี กลับหน้าหลัก