มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
กำหนดวันเวลาการขายใบสมัครและการยื่นใบสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ปี 2561 (สมัครด้วยตนเอง)
ขอเชิญร่วมโครงการการแข่งขันทักษะทางสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชิงโล่ทานพลเอกเปรม ตินสูลานนท์ 19-20 สิงหาคม 2561
โครงการค่ายภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 9
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อหารายได้ “ค่ายภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน” วันที่ ๔ – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
โครงการพัฒนานักสังคมศาสตร์รุ่นเยาว์ วันที่ ๑๖-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ASEAN University Youth Summit (AUYS) 2018
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เรื่อง ผลการคัดเลือกทุน International Summer Program ณ Atma Jaya Catholic University ประเทศอินโดนีเซีย
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา
ผลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กำลังรับสมัครเรียนปริญญาโท
โครงการ “ประชุมวิชาการทางด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๑”
เรื่อง การรับสมัครประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
The 1st International Conference on English Studies Innovation in English Language Teaching and Learning 28 - 29 June 2018 Aonang Villa Resort, Krabi, Thailand ICES2018 currently invites those working in the field of English Language Teaching or relate
การประชุมวิชาการระดับชาติทางการจัดการ ครั้งที่ 1 The 1ST National Conference on Management: NCOM 2018 “การจัดการความท้าทายในยุค 4.0” (Challenge Management: Bridging to 4.0 Transformation) วันที่ 29-30 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมนิว ซีซัน สแควร์ อ.หาดใหญ่ จ.สง
คณบดีแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ปี 2560
ขยายเวลารับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพื่อการถ่ายโอนหน่วยกิต (Credit Transfer)
กำหนดสอบ TOEFL ประจำปี 2561
เชิญร่วมโครงการ “English Day Celebration” Theme: English as a Window to an Expanding World
โครงการการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเพื่อไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปี 2561
แบบฟอร์มขอรับสติกเกอร์ติดรถมอเตอร์ไซค์สำหรับนิสิต


หน้าที่ :