TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 1
พิธีลงนามคำรับรองการปฎิบัติงานคณะมนุษยศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Soutsaka and Technology สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
คณะผู้บริหารสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562 แก่สำนักข่าวภาคใต้
งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561
กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและภาษาไทยจากวัฒนธรรมท้องถิ่น
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ร่วมกับบริษัทเพียวฟู้ดส์จัดค่ายสร้างสรรค์นักโฆษณา
หลักสูตรภาษาจีนศึกษาดูงานการเรียนการสอนต่างสถาบัน
หลักสูตรประวัติศาสตร์ นำนิสิตเข้าเยี่ยมชมอุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ำค้าง
โครงการอบรม EdPEx Criteria Overview
พิธีลงนามความร่วมมือกับรร.นวมินทราชูทิศทักษิณ และรร.นราธิวาส
การเจรจาลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจี่หน่าน สาธารณรัฐประชาชนจีน
งาน Bunkasai เทศกาลภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ครั้งที่ 10
โครงการ​ ​ELO หลักสูตรภาษาจีนบูรณาการกับวิชาภาษาจีน​เพื่อการท่องเที่ยว​
กิจกรรมชุมคน ชุมชนคนใต้ ครั้งที่ 9
หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์​ จัดโครงการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR : Cardiopulmonary Resuscitation
นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนเรียนรู้การประดิษฐกระทงวัตถุธรรมชาติ
งาน International Food Fair & Movie Mania Party


หน้าที่ :