TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ทุน/วิจัย  กลับหน้าหลัก
เปิดรับสมัครทุน Darmasiswa อบรมภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมอินโดนีเซียระยะเวลา 1 ปี
ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยจงหัว ประเทศไต้หวัน
ทุน Ernst-Mach Grants (EMG)-ASEA-UNINET ประจำปี 2562
โครงการ Researcher Connect
“ทุนภายใต้ทุนวิจัยโครงการวิจัยท้าทายไทยฯ ประจำปี 2561
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกันรับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduatc Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2562


หน้าที่ :