TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
สองคณะมหาวิทยาลัยในภาคใต้ร่วมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับเชิญบรรยายการผลิตหนังสั้น
นิสิตภาษาจีนได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน เขตภาคใต้
กิจกรรมคณะสร้างสุข ตลาดนัด HUSO
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์​ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์​และนิสิตจาก​ Atma Jaya Catholic University of Indonesia เพื่อแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างสองมหาวิทยาลัย​ด้านวัฒนธรรมไทย​ งานวิจัย
อาจารย์และนักศึกษาจาก University Sains Malaysia (USM)โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านภาษามลายู กับนิสิตหลักสูตรภาษามลายู
ประมวลภาพกิจกรรม


หน้าที่ :