ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 15 ก.ค.59 ถึงวันที่ 15 ก.ค.59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.แม่โจ้
 
     
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ฝ่ายตรวจสอบภายในพร้อมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้