ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 26 ธ.ค.59 ถึงวันที่ 26 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม. บูรพา
 
     
ในระหว่างวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2559 นางสาวบุศริน จันทะแจ่ม หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน พร้อมบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งนอกเหนือจากการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐแล้วยังได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรงานตรวจสอบภายใน ทั้งมหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยทักษิณ