ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 20 ก.ค.60 ถึงวันที่ 20 ก.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.พะเยา
 
     
วันที่ 20 เมษายน 2560 ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณนำโดยหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน (นางสาวบุศริน จันทะแจ่ม) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยพะเยาโดยศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารงานสำนักงาน และระบบการประกันคุณภาพด้านงานตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน