ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 29 ม.ค.62 ถึงวันที่ 29 ม.ค.71
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี วศ.,มศว.,ม.ทักษิณ
 
     

     เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี วศ. มศว. ม.ทักษิณ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรนิสิตศิษย์เก่า ทูตานุฑูต ผู้แทนสถาบันการศึกษาหัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมงานกีฬาของทางมหาวิทยาลัย