ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 29 ม.ค.62 ถึงวันที่ 29 ธ.ค.71
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อบรมหัวข้อ 80 ประเด็นทุจริตที่องค์กรต้องรู้เท่าทัน
 
     

     เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมอบรมหัวข้อ 80 ประเด็นทุจริตที่องค์กรต้องรู้เท่าทัน วิทยากรโดย นายอนุวัฒน์ จงยินดี Executive Advisor บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย และที่ปรึกษากรรมการด้านการวางระบบบัญชีและกรรมการบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชีฯ  ณ ห้องสราญรมย์ โรงแรมนิวซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา