ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH | EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับฝ่ายตรวจสอบ
ประวัติ
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้บริหารและบุคลากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์เก่า
ติดต่อ/แผนที่
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กลับหน้าหลัก