ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH | EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
กระดานสนทนา --> คำถามที่ถามบ่อย
 
ค้นหา :
ข้อมูลที่ 1 ถึงข้อมูลที่ 22 | จากทั้งหมด 22 รายการ | หน้าที่ 1

    หัวข้อ อ่าน โดย เมื่อวันที่
การเดินทางไปราชการภายในประเทศโดยเครื่องบิน จะใช้อะไรเป็นหลักฐานการเบิกจ่าย ...  112 xx 10 ก.พ.59
การจัดจ้างบริษัททัวร์ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ...  66  pp 23 ส.ค.59
กรณีกระจกรถราชการร้าวหรือแตกระหว่างการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ...  94  pp 23 ส.ค.59
กรณีเดินทางไปราชการโดยรถราชการแล้วรถราชการยางแตก ...  66  pp 23 ส.ค.59
ขออนุมัติเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ...  76  pp 23 ส.ค.59
การเดินทางไปปฎิบัติงานนอกพื้นที่หลายจังหวัด ...  59  pp 23 ส.ค.59
กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่โดยรถยนต์ส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถ ...  67  pp 23 ส.ค.59
งานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการ ...  68  pp 23 ส.ค.59
ค่า Pin Phone และบัตรเติมเงินโทรศัพท์ ...  57  pp 23 ส.ค.59
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ...  74  pp 23 ส.ค.59
ขออนุมัติเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ...  91  xx 10 ก.พ.59
รถมอเตอร์ไซด์รับจ้างถือเป็นยานพาหนะประจำทางหรือไม่ ...  80  xx 10 ก.พ.59
กรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะต้องเบิกค่าที่พักเหมือนกันหรือไม่ ...  81  xx 10 ก.พ.59
การเดินทางไปราชการต่างจังหวัด จะเบิกค่าที่พักเกินกว่าอัตราที่กำหนดได้หรือไม่ ...  68  xx 10 ก.พ.59
กรณีผู้จัดไปจัดโครงการฝึกอบรมที่โรงแรม โดยใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมและที่พัก จะนำใบเสร็จรับเงินค่าอาหารเช้ามาเบิกได้หรือไม่ ...  70  xx 10 ก.พ.59
กรณีประธานพิธี เปิด - ปิด พาภรรยามาด้วยจะถือเป็นผู่ติดตามได้หรือไม่ และจะเบิกค่าใช้จ่ายจากโครงการได้หรือไม่ ...  72  xx 10 ก.พ.59
การไปดูงานนอกสถานที่ จะเบิกค่าวิทยากรให้เจ้าหน้าที่ที่มาบรรยายหรือพาเดินชมสถานที่ได้หรือไม่ ...  64  xx 10 ก.พ.59
การไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ จะต้องเบิกค่าใช้จ่ายอย่างไร ...  353  xx 10 ก.พ.59
ในกรณีที่ไม่ได้ขอค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารไว้ แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการไปก่อนจะมาขอเบิกได้หรือไม่ ...  69  xx 10 ก.พ.59
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ...  81  xx 10 ก.พ.59
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ต้องดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุหรือไม่ ...  79  xx 10 ก.พ.59
การฝึกอบรมและการประชุมราชการ แตกต่างกันอย่างไร ...  95  xx 10 ก.พ.59
โครงการฝึกอบรม มีหลักเกณฑ์อย่างไร ...  102  xx 10 ก.พ.59