สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 7 ม.ค.61 ถึงวันที่ 10 ต.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการดอนประดู่นาวาน สืบสานข้าวสังข์หยดอินทรีย์ ครั้งที่ ๙
 
     
             วันเสาร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย อาจารย์ ดร.เปลื้อง สุวรรณมณี ร่วมกับเทศบาลตำบลดอนประดู่ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร โรงเรียนวัดควนเพยอ โรงเรียนวัดไทรพอน โรงเรียนวัดหัวควน และสหกรณ์การเกษตรแม่บ้านภักดีร่วมใจ พร้อมเครือข่ายชุมชนบ้านดอนประตู่ จัดกิจกรรมดำนา "ดอนประดู่นาวาน สืบสานข้าวสังหยดอินทรีย์ ครั้งที่ ๙" โดยมี คุณศิลป์ชัย รามมณี ปลัดจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ...

                
มีกิจกรรมการแข่งขันต่าง ๆ ซึ่งทางสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ได้จัดแข่งขัน ประกอบด้วยการแข่งขันจับปลาไหล (จับไหล ในนา) ,การแข่งขันฟุตบอล (ฉัดบอล นอนเทือก) ,การแข่งขันขนต้นกล้าข้าว (แบกคน ขนกล้า)