สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 14 มี.ค.61 ถึงวันที่ 14 มี.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการดอนประดู่นาวาน สืบสานข้าวสังข์หยดอินทรีย์ ครั้งที่ ๑๐
 
     
   ในวันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย อาจารย์ ดร.เปลื้อง สุวรรณมณี ผู้อำนวยการสถาบันฯ จัดกิจกรรมโครงการ "ดอนประดู่นาวาน สืบสานข้าวสังข์หยดอินทรีย์ ครั้งที่ ๑๐" ภายใต้ความร่วมมือกับมูลนิธิรากแก้ว เทศบาลตำบลดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง และภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ เกษม อัศวตรีรัตนกุล รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดงาน  เป็นการสร้างเสริมให้นิสิต นักเรียนสถาบันการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการศึกษาวิถีชีวิตชาวนา และตระหนักถึงภูมิปัญญาของบรรพชน โดยมีครูชาวนา เป็นผู้ให้การเรียนรู้ 
 
   มีกิจกรรมการเรียนรู้ และประกวดแข่งขันต่าง ๆ ซึ่งทางสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ได้จัดแข่งขัน ประกอบด้วย  กิจกรรมศึกษาวิถีชีวิตชาวนา และกิจกรรมการประกวดการสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐฺ์จากซังข้าว โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า "ปั้นซัง ปั้นฝัน ต่อยอดภูมิปัญญา เพิ่มมูลค่าซังข้าว" เพื่อให้นิสิต ม.ทักษิณ ได้ทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆนักเรียนในพื้นที่ ได้แก่ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร โรงเรียนบ้านดอนประดู่ โรงเรียนวัดควนเผยอ โรงเรียนวัดไทรพอน และโรงเรียนวัดหัวควน