สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 ก.ย.60 ถึงวันที่ 13 ก.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ ร่วมกับ กลุ่มทำนาอินทรีย์ตะโหมด ร่วมกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และหาแนวคิดใหม่ๆ ในการทำนาและการทำเกษตรแบบผสมผสาน วันที่ 17- 21 กรกฎาคม 2560
 
     

สถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ ร่วมกับ กลุ่มทำนาอินทรีย์ตะโหมด ร่วมกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และหาแนวคิดใหม่ๆ ในการทำนาและการทำเกษตรแบบผสมผสาน วันที่ 17- 21 กรกฎาคม 2560 ณ

1. แปลงนาชาวนายุคใหม่  บ้านหนองแอบบูชา ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี โดย นายสุกรรณ์  สังข์วรรณะ  ปราชญ์ชาวบ้าน และหมอดินอาสาดีเด่น จ.สุพรรณบุรี เป็นวิทยากร

2. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงลุงฉลวย ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.ระยอง โดยมีคุณฉลวย จันทแสง ปราชญ์เกษตรผู้ดำเนินรอยตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 เป็นวิทยากร เล่าถึงการใช้ชีวิตตามวิถีเกษตรแบบพอเพียง ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่ในพื้นที่ทำกินของตน

3.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี (ร้านป้าแกลบ)  ต.เขาบายศรี  อ.ท่าใหม่  จ.จันทบุรี มีคุณวรรณี บุญสวัสดิ์หรือป้าแกลบเป็นวิทยากรเล่าถึงประสบการณ์ในการจัดตั้งกลุ่ม และแนวคิดในการพัฒนากลุ่มให้ประสบความสำเร็จ โดยการจัดตั้งกลุ่มเริ่มต้นจาก ช่วงที่ราคาทุเรียนมีราคาตกต่ำ ทำให้เกษตรกรไม่สามารถขายทุเรียนได้ จึงเริ่มมีการนำทุเรียนมาแปรรูป และสามารถแจ้งจด อย. จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นของดีเมืองจันท์และขยายการผลิตไปสู่การแปรรูปสินค้าอื่นๆอีกมากมาย