สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
     
 
บริการข้อมูล
งานวิจัย
บริการจัดการ
e-Service
e-Knowlegde
 
บริการข้อมูล กลับหน้าหลัก
    e-Knowlegde  
การเลี้ยงสัตว์น้ำผสมผสานแบบเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพอเพียง
วิถีชีวเกษตร: หมุนเวียนธาตุอาหาร
พิธีทำขวัญข้าว: พิธีกรรมคู่ผืนนาดอนประดู่
การสร้างฝายชะลอน้ำไหลเพื่อการอนุรักษ์
ปรับกระบวนทัศน์การทำสวนยางพาราเชิงเดี่ยวสู่วิถีเกษตรผสมผสาน
เกษตรแผนใหม่...ฤาจะเป็นพฤติกรรม ทุบหม้อข้าวตนเอง
เมื่อวิถีเกษตรกรรมและธรรมชาติก้าวย่างไปด้วยกัน
วิวัฒนาการร่วม สุดยอดภูมิปัญญาธรรมชาติ
นิกริคโต ...ชนเผ่าซาไกบนเทือกเขาสูงภาคใต้ตอนล่าง
สวนส่วมรวม เกษตรผสมผสานที่ผูกโยงวัฒนธรรม
สังคมสองศาสนาชุมชนตะโหมด
สังคมพืชป่ายางพารา
ทางเลือกของการจัดการความเสี่ยงกรณีต่อมลูกหมากโตและมะเร็งต่อมลูกหมาก
ไฟโตสเตอรอล อีกทางเลือกของการแก้ปัญหาไขมันในเลือดสูง
เอ็นไซน์.... กุญแจสุขภาพจริงหรือ?
ใยอาหารและโพแทสเซียมจากพืช.. อีกทางเลือกของการบริหารจัดการโรคความดันโลหิตสูง
-->  page 1