สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
0 0 0 0
 
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “YouTube for Marketing สำหรับนักการตลาด”รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 -21 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา(อ่าน 13)...
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “หลักสูตรการสร้าง Facebook Brand & Digital Marketing”รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา(อ่าน 13)...
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “หลักเกณฑ์การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ การจ่ายเงินสะสมใหม่เจาะลึกงานด้านกิจการสภา และวิเคราะห์ร่างกฎหมายเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ พร้อมศึกษาคดีปกครองที่น่าสนใจ” จำนวน 8 รุ่น (อ่าน 25)...
 ภาพข่าวกิจกรรม  
อ่านทั้งหมด...     
 

      สิงหาคม 2561      
       
อาพฤ
293031 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
1920 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 311