สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
0 0 0 0
 
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “YouTube for Marketing สำหรับนักการตลาด” ระหว่างวันที่ 21 -22 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (อ่าน 24)...
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “หลักสูตรการสร้าง Facebook Brand & Digital Marketing” ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา(อ่าน 30)...
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับคณาจารย์” รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม เชียงใหม่ฮิลล์ 2000 (Chiangmai Hill 2000 Hotel) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่(อ่าน 42)...
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับคณาจารย์” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล (Rachawadee Resort & Hotel) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น(อ่าน 35)...
-ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรห้องสมุดสู่ความเป็นเลิศ” วันที่ 18-19 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (อ่าน 52)...
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) สู่ความเป็นเลิศ" ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา(อ่าน 134)...
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria) : การมุ่งเน้นบุคลากร" รุ่นที่ 2 วันที่ 23 - 24 เมษายน 2561(อ่าน 190)...
 ภาพข่าวกิจกรรม  
อ่านทั้งหมด...     
 

      มิถุนายน 2561      
       
อาพฤ
2728293031 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
1718 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30