สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ก.ค.60 ถึงวันที่ 31 ต.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดฝึกอบรมหลักสูตร "ก้าวสู่การเป็นพิธีกรมืออาชีพ” เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลจังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 
     

สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดฝึกอบรมหลักสูตร "ก้าวสู่การเป็นพิธีกรมืออาชีพ” เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลจังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ และได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นพิธีกรที่ดี สามารถพูด และเกิดความมั่นใจในการทำหน้าที่พิธีกร รวมทั้งทำหน้าที่พิธีกรในงานพิธีการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากศาลจังหวัดพัทลุงเอื้อเฟื้อสถานที่ และส่งบุคลากรของศาลเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 15 คน