สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 15 ก.ย.60 ถึงวันที่ 11 พ.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยลัยทักษิณ ร่วมกับ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดอบรมหลักสูตร
 
     
สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยลัยทักษิณ ร่วมกับ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดอบรมหลักสูตร "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria) : ข้อกำหนดโดยรวม (Overall)ระหว่างวันที่  : 8-10 พฤศจิกายน 2560
เวลา             : 08.30 - 16.30 น.
สถานที่         : ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมราชพฤษ์ จังหวัดนครราชสีมา

...รับจำนวนจำกัด 100 คนเท่านั้น สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้...