สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 12 ต.ค.60 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "Big Data Analytics : เครื่องมือจัดการข้อมูลเชิงกลยุทธ์" วันที่ 13 ธันวาคม 2560
 
     
สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "Big Data Analytics : เครื่องมือจัดการข้อมูลเชิงกลยุทธ์" วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ (New Season Square Hotel) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาBig data เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยองค์กรค้นหา Strategic Insights ช่วยพลิกโฉมธุรกิจ สร้างความได้เปรียบในสภาวะการแข่งขันไร้พรมแดน โดยเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อเปิดเผยมุมมองใหม่ที่มีคุณค่าต่อองค์กร (Strategic Insights) จากข้อมูลภายในและภายนอก ที่มีปริมาณมหาศาลและมีความหลากหลายซับซ้อน  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Analytic tools ที่มีประสิทธิภาพสามารถแสดงผลในรูปแบบที่เพิ่มความเข้าใจ และสามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อการกำหนดกลยุทธ์และวางแผนเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

...รับจำนวนจำกัด 70 ท่านเท่านั้น สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2560...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สมัครฝึกอบรม