สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 30 ต.ค.60 ถึงวันที่ 30 ต.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria): การปรับปรุงระบบปฏิบัติการและกระบวนการทำงานเพื่อความเป็นเลิศ" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2561
 
     
สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria): การปรับปรุงระบบปฏิบัติการและกระบวนการทำงานเพื่อความเป็นเลิศ" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมนิวซีซั่น สแควร์ (New Season Square Hotel) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 

ระบบปฏิบัติการและกระบวนการทำงานของสถาบัน ถือเป็นกระบวนการสร้างคุณค่าที่สำคัญขององค์กรซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคลากรส่วนใหญ่ของสถาบัน อาจหมายถึงกระบวนการออกแบบและจัดการศึกษาตามหลักสูตรการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น และกระบวนการทางธุรกิจ การปรับปรุงระบบปฏิบัติการและกระบวนการทำงานให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะช่วยพัฒนาสถาบันการศึกษาให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เกิดความยั่งยืนตลอดไป

รายละเอียดเพิ่มเติม   "รับสมัครจำนวนจำกัด ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 1 พฤษภาคม 2561"