สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
In-House Training
"In-House Training" คืออะไร
รายละเอียดการจัด In-House Training
หลักสูตร In-House Training
 
รายละเอียดการจัด In-House Training กลับหน้าหลัก

รายละเอียดการจัด In-House Training ของสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์

            กรณีที่หน่วยงานหรือองค์กรประสงค์จะใช้บริการ In-House Training ของสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ สามารถแจ้งความต้องการผ่านเจ้าหน้าที่ของสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ผ่านทางโทรศัพท์ หรือ E-mail ได้โดยตรง เพื่อให้สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร แก้ปัญหาขององค์กร หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรได้ตรงกับความต้องการมากที่สุด