International Relations Office Thaksin University
 
Announcement
เริ่มแสดง :: 31 ม.ค.61 ถึงวันที่ 9 เม.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2562
 
     
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ุฟุลไบรท์) ดำเนินการให้และบริหารทุนการศึกษาในการแลกเปลี่ยนบุคลากรและส่งเสริมให้เกิดการศึกษาเพื่อเรียนรู้ข้ามผ่านวัฒนธรรม  มูลนิธิฯ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 7 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้สนใจสมัครได้ภายในวันที่ 9 เมษายน 2561 

รายละเอียดเอกสารแนบ