International Relations Office Thaksin University
 
Announcement
เริ่มแสดง :: 13 ก.พ.61 ถึงวันที่ 10 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รับสมัครรับทุนอบรมหลักสูตรการให้บริการทางการบิน
 
     
สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจสอบรับทุนเพื่อเข้ารับการอบรมในหลักสูตรการให้บริการทางการบิน ระยะเวลา 3 เดือน (วันที่ 15 พฤษภาคม - 15 สิงหาคม 2561) ณ วิทยาลัยซันย่าการบินและการท่องเที่ยว สนับสนุนทุนการศึกษาโดยมูลนิธิไหหนาน ซือหัง ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mua.go.th หัวข้อ แวดวงอุดมศึกษา สมัครภายในวันที่ 10 มีนาคม 2561

รายละเอียดเอกสารแนบ