International Relations Office Thaksin University
 
Announcement
เริ่มแสดง :: 27 มี.ค.61 ถึงวันที่ 20 เม.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการทุนการศึกษา DUO/Wallonia-Brussels
 
     
สำนักเลขาธิการโครงการ ASEM-DUO Fellowship Programme ณ สาธารณัฐเกาหลี เปิดรับสมัครทุนการศึกษา DUO/Wallonia-Brussels ประจำปี 2018 ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 20 เมษายน 2561 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเบลเยี่ยมและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศในภูมิภาคเอเชีย ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ares-ac.be/en/relations-internationales/asem-duo-grant และ http://www.asemduo.org

รายละเอียดเอกสารแนบ