International Relations Office Thaksin University
 
Announcement
เริ่มแสดง :: 7 ส.ค.61 ถึงวันที่ 2 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รับสมัครสอบชิงทุนฟุลไบรท์เพื่อทำการวิจัยและการสอน จำนวน 3 ประเภท ประจำปี 2562
 
     
ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) กำลังเปิดรับสมัครแข่งขับทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้น จำนวน 3 ประเภท คือ
1. ทุน Fulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS) จำนวน 3 ทุน
2. ทุน Fulbright-Junior Research Scholarship Program (JRS) จำนวน 5 ทุน
3. ทุน Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholarship Program (USAS) จำนวน 2 ทุน
ผู้สนใจศึกษารายละเอียดได้ที่ www.fulbrightthai.org สมัครภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดเอกสารแนบ