International Relations Office Thaksin University
 
Announcement
เริ่มแสดง :: 3 ม.ค.62 ถึงวันที่ 8 มี.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
 
     
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทุนการศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศญี่ปุ่นได้แก่ มหาวิทยาลัยโตเกียว มหาวิทยาลัยเกียวโต มหาวิทยาลัยนาโกยา มหาวิทยาลัยโอชาโนะมิสึ มาหวิทยาลัยวาเซดะ และมาหวิทยาลัยโภชนาการคางาวะ ในด้าน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ด้านโภชนาการ
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ด้านวิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ
ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2563 และ www.ajinomotofoundation.ro.th

รายละเอียดเอกสารแนบ