มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   Announcement  กลับหน้าหลัก
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2560 - 2561
รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัย fulbright Junior Research Scholarship Program (JRS)
ทุนรัฐบาลโอมาน ประจำปีการศึกษา 2560-2561
ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
โครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden 2017
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตร (ซีมีโอเซียร์ก้า)
ทุนการศึกษา Kemitraan Negara Berkembang (Developing Countries Partnership) Scholarship หรือ KNB Scholarship
ทุนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) ประจำปีการศึกษา 2560
ทุนการศึกษามหาวิทยาลัย Hebrew University of Jerusalem ประเทศอิสราเอล ประจำปี 2017-2018
การเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Newton Mobility Grants) ร่วมกับ Royal Society ภายใต้โครงการ Newton Fund ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น
ทุน Darmasiswa Scholarship Program (Non Degree)
ทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2560
โครงการทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก (Japan East Asia Network of Exchange for Students and Youths: JENESYS 2016)
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทยในระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO Thailand Fellowship Programme 2560 รอบที่ 2
การจัดการประชุมนานาชาติเรื่อง ภาษา ภาษาถิ่นและภาษาศาสตร์
การจัดทำหนังสือราชการภาษาอังกฤษ
IRO Newsletter
โครงการ Merit Awards for Special Programs from the Mexican Government for International Students 2016


หน้าที่ :