มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   Announcement  กลับหน้าหลัก
รับสมัครรับทุนอบรมหลักสูตรการให้บริการทางการบิน
ทุนสำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
งาน China Education Expo 2018 (CEE 2018)
โครงการ ASEM Work Placement Programme
ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2562
งานแนะแนวศึกษาต่อเกียวโต Kyoto Study Fair 2018
ทุนการศึกษาและวิจัยภายใต้โครงการ The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchange for Development (SEED) program
ทุน Darmasiswa สนับสนุนจากรัฐบาลอินโดนีเซีย
ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี ประจำปี 2017-2018
ทุนฝึกอบรม ประจำปี 2561
Darmasiswa Scholarship for Academic Year 2018/2019
ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
ทุน Ernst Mach Grant - ASEA-UNINET ประจำปี 2561
ทุน Study of the U.S. Institute for Scholars ประจำปี 2561
ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี
6th Regional Conference on Student Activism (RECONSA)
เชิญชวนเข้าร่วม 1st ALN-SBC Social Enterprise for Economic Development (SEED) International Conference ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2560 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2560 - 2561
รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัย fulbright Junior Research Scholarship Program (JRS)
ทุนรัฐบาลโอมาน ประจำปีการศึกษา 2560-2561


หน้าที่ :