มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   Announcement  กลับหน้าหลัก
ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย ภายใต้ โครงการ "Endeavour Leadership Program (ELP)"
ทุนรัฐบาลอินเดีย 2018-2019
โครงการลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศและพัฒนาภาวะผู้นำของนิสิต Mini SEED Thailand 2018
ทุนรัฐบาลบราซิล
ทุนรัฐบาลอินเดีย
รับสมัครสอบชิงทุนฟุลไบรท์เพื่อทำการวิจัยและการสอน จำนวน 3 ประเภท ประจำปี 2562
ความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2562
โครงการฝึกอบรม Setting up for Sustainable IT Infrastructure for Advanced IT Using Conventional, Virtual Class Room and e-learning Technologies in CLMV/ASEAN"
โครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
The 1st Leadership and Cultural Forum for ASEAN University Student Leaders 9LECUF) 2018
Monbukagakusho : MEXT Scholarship Program for 2019
Global Academic Summer Program (GASP) 2018
กองทุน ASEAN-China Cooperation Fund (ACCF)
โครงการ ASEM-DUO Fellowship Program ณ สาธารณรัฐเกาหลี
ทุนรัฐบาลจีน ภายใต้โครงการ YES China-Master Program ประจำปีการศึกษา 2561/2562
ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 61, 62
ทุนศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา 2561
ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2562
ทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2562
ทุนซีมีโอเซียร์ก้า


หน้าที่ :