มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   Announcement  กลับหน้าหลัก
ทุนการศึกษาและวิจัย ภายใต้โครงการ The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchange for Development (SEED) program ในปีการศึกษา 2562-2563
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร International Coaching Courses (ITK) 2019
ทุน Turkey Scholarships ประจำปี 2562
ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) ประจำปีการศึกษา 2563
ทุน Ernst-Mach Grants (EMG)-ASEA-UNINET ประจำปี 2562
โครงการ Researcher Connect
ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย ภายใต้ โครงการ "Endeavour Leadership Program (ELP)"
ทุนรัฐบาลอินเดีย 2018-2019
โครงการลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศและพัฒนาภาวะผู้นำของนิสิต Mini SEED Thailand 2018
ทุนรัฐบาลบราซิล
ทุนรัฐบาลอินเดีย
รับสมัครสอบชิงทุนฟุลไบรท์เพื่อทำการวิจัยและการสอน จำนวน 3 ประเภท ประจำปี 2562
ความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2562
โครงการฝึกอบรม Setting up for Sustainable IT Infrastructure for Advanced IT Using Conventional, Virtual Class Room and e-learning Technologies in CLMV/ASEAN"
โครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
The 1st Leadership and Cultural Forum for ASEAN University Student Leaders 9LECUF) 2018
Monbukagakusho : MEXT Scholarship Program for 2019
Global Academic Summer Program (GASP) 2018
กองทุน ASEAN-China Cooperation Fund (ACCF)


หน้าที่ :