มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   Announcement  กลับหน้าหลัก
โครงการ ASEM-DUO Fellowship Program ณ สาธารณรัฐเกาหลี
ทุนรัฐบาลจีน ภายใต้โครงการ YES China-Master Program ประจำปีการศึกษา 2561/2562
ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 61, 62
ทุนศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา 2561
ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2562
ทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2562
ทุนซีมีโอเซียร์ก้า
โครงการทุนการศึกษา DUO/Wallonia-Brussels
ทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
KNB Scholarship Application Guidelines-EMBASSY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA BANGKOK
รับสมัครรับทุนอบรมหลักสูตรการให้บริการทางการบิน
ทุนสำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
งาน China Education Expo 2018 (CEE 2018)
โครงการ ASEM Work Placement Programme
ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2562
งานแนะแนวศึกษาต่อเกียวโต Kyoto Study Fair 2018
ทุนการศึกษาและวิจัยภายใต้โครงการ The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchange for Development (SEED) program
ทุน Darmasiswa สนับสนุนจากรัฐบาลอินโดนีเซีย
ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี ประจำปี 2017-2018
ทุนฝึกอบรม ประจำปี 2561


หน้าที่ :