สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 8 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 8 ส.ค.60 ถึงวันที่ 31 ส.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถาบันทักษิณคดีศึกษา ขอขอบคุณนางสอฟีย๊ะ หิรัญประสิทธ์ และครอบครัว จากอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่งได้บริจาคโบราณวัตถุ ไหสี่หู จำนวน ๒ ใบให้แก่สถาบันทักษิณคดีศึกษา
 
     
          สถาบันทักษิณคดีศึกษา ขอขอบคุณนางสอฟีย๊ะ หิรัญประสิทธ์ และครอบครัว จากอำเภอสิงหนคร   จังหวัดสงขลา   ซึ่งได้บริจาคโบราณวัตถุ ไหสี่หู จำนวน ๒ ใบให้แก่สถาบันทักษิณคดีศึกษา