สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 8 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 8 ส.ค.60 ถึงวันที่ 31 ส.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้าประชุมหารือร่วมกับผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
 
     

          เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมจรัญ จารุวัฒนา สถาบันทักษิณคดีศึกษา พลโทชินวัฒน์ แม้นเดช รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้าประชุมหารือร่วมกับ   ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา และ คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อหารือในประเด็นการเตรียมการจัดทำห้องเรียนพหุวัฒนธรรม ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม