สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 07459 116-8 แฟกซ์ 07459 1619
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 7 ก.ค.60 ถึงวันที่ 31 ส.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรสถาบันทักษิณคดีศึกษาถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
 
     

          ผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรสถาบันทักษิณคดีศึกษาถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดและสำนักสงฆ์ในตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และ วัดหัวเตย ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นวัดภายใต้เครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทักษิณคดีศึกษา