สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 07459 116-8 แฟกซ์ 07459 1619
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 16 ส.ค.60 ถึงวันที่ 30 ก.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการฟังเสียง ของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 
     

          เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สถาบันทักษิณคดีศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการฟังเสียง         ของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้มีการนำเสนอ เรื่อง การให้บริการของสถาบันทักษิณคดีศึกษา โดยนายเชิดชัย อ๋องสกุล รองผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา จากนั้นบุคลากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็น แนวทางการรับฟังเสียงของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกันและจะนำไปใช้ในการให้บริการเพื่อให้เกิดความประทับใจสูงสุด