สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 07459 116-8 แฟกซ์ 07459 1619
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 4 ก.ย.60 ถึงวันที่ 30 ก.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถาบันทักษิณคดีศึกษาให้การต้อนรับกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารูและคณะ
 
     

         รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับการมาเยือนของดร.ไพฑูรย์ สงค์แก้ว กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ซึ่งนำคณะเยาวชนมาเลเซียเชื้อสายไทย (ชาวสยาม) เข้าศึกษาเรียนรู้และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา โดยมีการแสดงหนังตะลุง จากหนังนัครา ตะลุงวาทิน การแสดงนาฏศิลป์ จากนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และการบรรยายด้านศิลปวัฒนธรรมโดยบุคลากรสถาบันทักษิณคดีศึกษา