สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 8 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 14 ก.ย.60 ถึงวันที่ 14 ก.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การพัฒนาสถาบันทักษิณคดีศึกษาและอนุรักษ์วัตถุของจริงในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
 
     
บุคลากรสถาบันทักษิณคดีศึกษาร่วมพัฒนาสถาบันทักษิณคดีศึกษาและอนุรักษ์วัตถุของจริงภายในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา โดยการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว บุคลากรจะร่วมกันพัฒนาในทุกวันอังคารของสัปดาห์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการอนุรักษ์ร่วมกันและเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนสถาบันทักษิณคดีศึกษา