สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 8 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 2 พ.ย.60 ถึงวันที่ 2 พ.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รายการเมืองไทยดี๊ดี ถ่ายทำที่สถาบันทักษิณคดีศึกษา
 
     
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รายการเมืองไทยดี๊ดี มาถ่ายทำรายการที่สถาบันทักษิณคดีศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวัฒนธรรมที่ได้รับรางวัลต่างๆ อาทิ รางวัลดีเด่นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและโบราณสถาน ประจำปี ๒๕๔๓ ประเภทแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการเพื่อการเรียนรู้ ประจำปี ๒๕๕๓ และรางวัลหน่วยงานดีเด่นแห่งชาติ สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไทย ประจำปี ๒๕๔๘ ซึ่งทางรายการได้สัมภาษณ์ ศ.ดร. ครองชัย หัตถา ผู้อำนวยการ และนายเชิดชัย อ๋องสกุล รองผู้อำนวยการ ในหลายประเด็น โดยรายการดังกล่าวจะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง NBT ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐