สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 8 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 30 พ.ย.60 ถึงวันที่ 30 พ.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ร่วมต้อนรับผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม
 
     

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายมานัส  ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนคุณธรรมต้นแบบน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ชุมชนวัดโคกเปี้ยว ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา  ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา พร้อมด้วยประชาชนในตำบลเกาะยอร่วมต้อนรับ พร้อมกับนำเสนอภูมิปัญญา และของดีต่างๆ ในเกาะยอ อาทิ การทำกระเบื้อง การจักสาน การทำข้าวยำ จำปาดะ เป็นต้น สำหรับชุมชนวัดโคกเปี้ยวมีความเข้มแข็งในเรื่องของพระพุทธศาสนา และได้รับการยกย่องเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ที่น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจากกระทรวงวัฒนธรรมมาปรับใช้  ซึ่งมีการดำเนินการโครงการต่างๆ และโครงการที่ได้รับการสนับสนุนหลักจากสถาบันทักษิณคดีศึกษา เช่น โครงการประกวดดูภาพถ่ายโบราณ ประจำปี ๒๕๕๔  โดยโครงการต่างๆ ที่ชุมชนจัดขึ้นส่งผลให้เกิดความสามัคคีและความปรองดองในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนทำให้อบายมุขในพื้นที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด