สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 8 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 10 ม.ค.61 ถึงวันที่ 31 ม.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กำหนดการ โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมภาคใต้ : วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
 
     
กำหนดการ
โครงการเรียนรู้วัฒนะรรมพื้นบ้านภาคใต้ : วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
วันเสาร์ที่ 13 มกราคา 2561
ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
***********************************************


เวลา 9.00 น.       - กล่าวต้อนรับ และอ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี    2561 โดย รักษาการผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
เวลา 9.30 น.เป็นต้นไป                     

                                                    
 
  -  กิจกรรมบนเวทีสลับกับกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์

   - กิจกรรมสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว

   - กิจกรรมนันทนาการเพื่อการเรียนรู้

   - ชมสาธิตและทดลองทำขนมพื้นบ้าน

   - เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ ณ พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
หมายเหตุ

 
   - เวลา 12.00 -13.00 น . พักรับประทานอาหารกลางวัน

   - กำหนดการเวลาการแสดงอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม