สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 8 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน
เริ่มแสดง :: 6 ก.พ.61 ถึงวันที่ 31 พ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำและอาคารที่จอดรถสถาบันทักษิณคดีศึกษา
 
     

สถาบันทักษิณคดีศึกษาเริ่มต้นปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำและอาคารที่จอดรถสถาบันทักษิณคดีศึกษา  โดยมีกำหนดก่อสร้าง ๑๘๐ วัน