สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 8 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 ก.พ.61 ถึงวันที่ 10 ก.พ.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ต้อนรับปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในโอกาสเยือนสถาบันทักษิณคดีศึกษา
 
     

วันนี้เวลา ๑๑.๐๐ น. สถาบันทักษิณคดีศึกษาให้การต้อนรับ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาและหารือด้านการทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ร่วมกับคณะผู้บริหารสถาบันทักษิณคดีศึกษานำโดยรองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา นายเชิดชัย อ๋องสกุล รองผู้อำนวยการ และนางสาวนฤมล ผลบุญ หัวหน้าสำนักงานสถาบันทักษิณคดีศึกษา