สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 07459 116-8 แฟกซ์ 07459 1619
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 ก.พ.61 ถึงวันที่ 13 ก.พ.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถาบันทักษิณคดีศึกษาให้การต้อนรับรองปลัดบัญชีทหารบก
 
     
ช่วงเช้าวันนี้ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณให้การต้อนรับพลตรี วรรนพ นาคประสิทธิ์ รองปลัดบัญชีทหารบก ในโอกาสมาเยี่ยมชมสถาบันทักษิณคดีศึกษา ในการนี้นายเชิดชัย อ๋องสกุล รองผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษาได้บรรยายเกี่ยวกับประวัติปูชนียาจารย์ผู้ก่อตั้งสถาบันทักษิณคดีศึกษา ประวัติความเป็นมาตลอดจนพันธกิจของสถาบันทักษิณคดีศึกษา โดยได้นำชมห้องศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์รำลึก และบรรยากาศโดยรอบของสถาบันทักษิณคดีศึกษา โดยพลตรีวรรนพ ได้กล่าวชื่นชมสถาบันทักษิณคดีศึกษาในฐานะเป็นแหล่งความรู้ที่ดีเยี่ยมของจังหวัดสงขลา