สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 8 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 ก.พ.61 ถึงวันที่ 13 ก.พ.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : หารือความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ
 
     
ผู้บริหารสถาบันทักษิณคดีศึกษาเข้าพบนายคำรพ เสาวคนธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ในตำบลเกาะยอ