สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 8 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 มี.ค.61 ถึงวันที่ 13 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ลงพื้นที่ชุมชนหารือเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ภาคสนาม
 
     
คณะอาจารย์รายวิชาทักษิณศึกษา ลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชน ครูภูมิปัญญา ตำบลเกาะยอ เพื่อร่วมหารือการกำหนดฐานการเรียนรู้และ รายละเอียดกิจกรรมในการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชนของนิสิตระดับปริญญาตรี รายวิชาทักษิณศึกษา ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑