สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 8 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 14 มี.ค.61 ถึงวันที่ 14 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิทรรศการโนรา นาฎลักษณ์แห่งปักษ์ใต้ โนราโรงครู และหนังตะลุง ในงานสืบสานศิลป์ถิ่นใต้ ประจำปี ๒๕๖๑
 
     
สถาบันทักษิณคดีศึกษาร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่จัดแสดงนิทรรศการโนรา นาฎลักษณ์แห่งปักษ์ใต้, โนราโรงครู และหนังตะลุง ในงานสืบสานศิลป์ถิ่นใต้ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ลานจตุรัสนครหาดใหญ่ งาน “สืบสานศิลป์ถิ่นใต้” จัดขึ้น เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนทั่วไป ได้มีการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ระลึกถึงและยกย่องเชิดชูเกียรติแด่บูรพาจารย์ ศิลปินโนราและหนังตะลุง พร้อมกับเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายด้านหนังตะลุงและโนราและส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่างๆ ให้ผู้สนใจได้ศึกษาหาความรู้ อีกทั้งภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย อาทิ พิธีบวงสรวงอนุสรณ์สถานทวดทอง การอบรมเชิงปฏิบัติการโนราเยาวชน เทศบาลนครหาดใหญ่ การสาธิตการร้อยลูกปัดชุดโนรา การทำเทริด และการสาธิตการแกะหนังตะลุง พิธีเชื้อเชิญครูหมอโนรา การแสดงหนังตะลุง โดยคณะอาจารย์ผวน สำนวนทอง แชมป์ถ้วยพระราชทาน ปี พ.ศ.๒๕๕๑