สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบล เกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร 074 591 611- 8 แฟกซ์ 074 591 619
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 14 มี.ค.61 ถึงวันที่ 14 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ต้อนรับอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยนานาชาติ
 
     
สถาบันทักษิณคดีศึกษาให้การต้อนรับอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยนานาชาติภายใต้การนำของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสสัมมนาเครือข่ายผู้บริหารด้านวิเทศสัมพันธ์ในโอกาสเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยครบรอบ ๕๐ ปี ในการนี้ ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยทักษิณและนายเชิดชัย อ๋องสกุล รองผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษาให้การต้อนรับ โดยสถาบันทักษิณคดีศึกษาได้จัดแสดงกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและสาธิตวิถีชีวิตชาวใต้ " วัฒนธรรมมะพร้าว" และสาธิต การทำขนมพื้นบ้านภาคใต้ การนำเสนอของดีเกาะยอ อาทิ จำปาดะ ละมุด ยำสาหร่ายผมนาง และผ้าทอเกาะยอ พร้อมกันนี้ได้นำเสนอเรื่องราวภาคใต้ผ่านการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาซึ่งทุกกิจกรรมสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนได้เป็นอย่างดี